Bente Blekastad

Bente Blekastad maler surrealistiske og burleske bilder preget av enkle former og sterke farger.

Hun er først og fremst opptatt av relasjoner og kommunikasjon mellom mennesker, og bildene fremstiller gjerne en eller to personer i samhandling. Blikk opptar henne. Ansikter og øyne er sentrale i bildene, og personene befinner seg ofte i situasjoner hvor de er sårbare og ensomme. Ofte er de gjemt bak briller og masker.

Bente Blekastad lar seg gjerne inspirere av gamle fotografier. Men når hun begynner å male, ”forsvinner” bildet ut av hodet, og hun er i en spontan og åpen prosess som hun ikke vet hvordan ender. Ofte blir resultatet fjernt fra det opprinnelige utgangspunktet.

I flere bilder kretser hun rundt det symbiotiske mor-barn-motivet, og barnets behov for å bli sett.

De senere årene har bildene hennes vært preget av en burlesk humor.

Bente Blekastad har hatt en rekke utstillinger, både separat og kollektivt.

Bente Blekastad